Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων είναι:

 

Paul Reimann LL.B & Διπλ. Jur.

GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
19. Glauer Chaussee XNUMX
14959 Trebbin (OT Glau)

 

Τηλέφωνο: 0049 (0) 33731 289 036
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@globalmotoparts.com 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω σας ενημερώνουμε λεπτομερώς σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας.

1. Πρόσβαση σε δεδομένα και φιλοξενία

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να σας παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες. Κάθε φορά που ένας ιστότοπος καλείται, ο διακομιστής web αποθηκεύει αυτόματα μόνο ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστών, το οποίο περιέχει για παράδειγμα το όνομα του απαιτούμενου αρχείου, τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και ώρα της κλήσης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και τον αιτούντα πάροχο δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπου και τη βελτίωση της προσφοράς μας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 f GDPR για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, τα οποία υπερισχύουν των συμφερόντων μας, στη σωστή παρουσίαση της προσφοράς μας. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπο.

Υπηρεσίες φιλοξενίας από τρίτους
Ως μέρος της επεξεργασίας για λογαριασμό μας, ένας πάροχος τρίτων παρέχει τις υπηρεσίες φιλοξενίας και παρουσίασης για εμάς. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, που κυριαρχούν στο πλαίσιο ισορροπίας συμφερόντων, σε μια σωστή παρουσίαση της προσφοράς μας. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή στις φόρμες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα όπως περιγράφεται παρακάτω, υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές της. Η επεξεργασία σε άλλους διακομιστές πραγματοποιείται μόνο μέσα στο πεδίο που εξηγείται εδώ.

Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών βρίσκεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

2. Συλλογή και χρήση δεδομένων για την επεξεργασία συμβολαίων, δημιουργία επαφών

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα αν μας το παρέχετε εθελοντικά ως μέρος της παραγγελίας σας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται ως τέτοια, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε τη σύμβαση ή να επεξεργαστούμε την επαφή σας και δεν μπορείτε να στείλετε την παραγγελία ή την επαφή χωρίς τις πληροφορίες τους. Ποια δεδομένα συλλέγονται μπορούν να φανούν από τις αντίστοιχες φόρμες εισόδου. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που σας παρέχουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Σ.Α. b GDPR για την επεξεργασία των συμβολαίων και την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Εφόσον δώσατε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 σ. 1 παρ. ένα GDPR επιλέγοντας να ανοίξετε έναν λογαριασμό πελάτη, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τις περιόδους φορολογίας και εμπορικής διατήρησης, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης των δεδομένων πέραν αυτής επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε σε αυτή τη δήλωση. Ο λογαριασμός πελάτη σας μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή και είτε στέλνοντας ένα μήνυμα στην επαφή που περιγράφεται παρακάτω είτε χρησιμοποιώντας μια λειτουργία που παρέχεται στον λογαριασμό πελάτη.

3. Μεταφορά δεδομένων

Για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 παρ. b GDPR διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία ναυτιλίας που ανατέθηκε με την παράδοση, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών. Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγετε στη διαδικασία παραγγελιών, θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής που συλλέγονται για το σκοπό αυτό στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την πληρωμή και, κατά περίπτωση, στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναθέσει η εμάς ή ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών. Ορισμένοι από τους επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν τα ίδια αυτά τα δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εκεί. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συνδεθείτε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τα δεδομένα πρόσβασης σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας. Από την άποψη αυτή, ισχύει η δήλωση προστασίας των δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

4. Newsletter ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο
Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που απαιτούνται για αυτό ή παρέχονται ξεχωριστά από εσάς για να σας στέλνουμε τακτικά το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Σ.Ι. ένα GDPR.

Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή και είτε στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω είτε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο. Μετά την κατάργηση της εγγραφής, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εκτός εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα πέρα ​​από αυτά που επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε σε αυτή τη δήλωση.

5. Χρήση δεδομένων στην επεξεργασία πληρωμών

Ταυτότητα και πιστωτικός έλεγχος κατά την επιλογή των υπηρεσιών πληρωμών Klarna
Εάν επιλέξετε τις υπηρεσίες πληρωμών της Klarna, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 παρ. ένα DSGVO ότι μπορούμε να διαβιβάσουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής και έναν έλεγχο ταυτότητας και πίστωσης στο Klarna. Στη Γερμανία, τα πιστωτικά γραφεία που αναφέρονται στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Klarna μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης.
Η Klarna χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα μιας αδυναμίας πληρωμής για μια ισορροπημένη απόφαση σχετικά με τη σύσταση, την εφαρμογή ή τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην είμαστε πλέον σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες επιλογές πληρωμής. Μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή από την Klarna.

6. Cookies και αναλύσεις ιστού

Προκειμένου να γίνει ελκυστική η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να καταστεί δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών, η εμφάνιση κατάλληλων προϊόντων ή η έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, τα οποία κυριαρχούν στο πλαίσιο της ισορροπίας συμφερόντων, σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Σ. 1 παρ. f GDPR. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookie που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookie παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε (μόνιμα cookies). Η διάρκεια της αποθήκευσης μπορεί να βρεθεί στην επισκόπηση στις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησης ιστού. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ξεχωριστά αν θα τα δεχτείτε ή να αποκλείσετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις cookie. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie. Μπορείτε να βρείτε αυτές για το αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης στους παρακάτω συνδέσμους:
Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=el
Firefox ™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera ™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Εάν δεν γίνονται δεκτά cookies, η λειτουργία του ιστοτόπου μας μπορεί να περιοριστεί.
Χρήση του Google (Universal) Analytics για αναλύσεις ιστού
Εφόσον δώσατε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 παρ. ένα GDPR, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics για το σκοπό της ανάλυσης ιστότοπου. Η υπηρεσία ανάλυσης ιστού παρέχεται από την Google Ireland Limited, εταιρεία εγγεγραμμένη και λειτουργούμενη σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία με έδρα τη Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. (Www.google.de). Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, όπως τα cookies. Οι αυτόματα συλλεγμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταφέρονται συνήθως σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP συντομεύεται προτού διαβιβαστεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP μεταφέρεται μόνο σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η ανώνυμη διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics γενικά δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Αφού σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το Google Analytics και παύουμε να το χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν.

Εφόσον οι πληροφορίες μεταφέρονται στους διακομιστές της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί, η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Λόγω της συμφωνίας αυτής μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει καθορίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα κατεβάζοντας και εγκαταστήζοντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Αυτό αποτρέπει τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google.

Ως εναλλακτική λύση για την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποτρέψετε το Google Analytics από τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον. Ένα cookie εξαίρεσης τοποθετείται στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies σας, θα σας ζητηθεί να δώσετε ξανά τη συγκατάθεσή σας.

7. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ

Remarketing διαφημίσεων Google
Χρησιμοποιούμε τις Διαφημίσεις Google για να διαφημίζουμε αυτόν τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης Google και σε ιστότοπους τρίτων. Εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 παρ. ένα GDPR, το λεγόμενο cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ από την Google έχει οριστεί όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το οποίο επιτρέπει αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο cookieID και με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε. Αφού σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το επαναληπτικό μάρκετινγκ των διαφημίσεων Google και ολοκληρώσουμε τη χρήση του, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό θα διαγραφούν.

Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε συμφωνήσει με την Google ότι το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης ιστού και εφαρμογών θα συνδεθεί από το Google στον λογαριασμό σας Google και ότι οι πληροφορίες από τον λογαριασμό σας στο Google θα χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που τοποθετείτε στον ιστό βλ. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google σε αυτήν την περίπτωση κατά την επίσκεψή μας στον ιστότοπό μας, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να ορίσει λίστες ομάδων προορισμού για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών. Για να το κάνετε αυτό, η Google συνδέει προσωρινά τα προσωπικά σας δεδομένα με δεδομένα του Google Analytics για να διαμορφώσει ομάδες προορισμού.

Οι διαφημίσεις Google είναι μια προσφορά από την Google Ireland Limited, μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία με έδρα τη Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (www.google.de). Εφόσον οι πληροφορίες μεταφέρονται στους διακομιστές της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί, η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.
Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Λόγω της συμφωνίας αυτής μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει καθορίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα απενεργοποιώντας το cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσω αυτού του συνδέσμου. Μπορείτε επίσης να μάθετε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies από τη Digital Advertising Alliance και να κάνετε τις ρυθμίσεις για αυτό.

Η online παρουσία μας στο Facebook
Η παρουσία μας σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες επιτρέπει την καλύτερη, ενεργή επικοινωνία με τους πελάτες και τις προοπτικές μας. Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και τις συνεχιζόμενες ειδικές προσφορές.
Όταν επισκέπτεστε την ηλεκτρονική παρουσία μας στα κοινωνικά μέσα, τα δεδομένα σας συλλέγονται και αποθηκεύονται αυτόματα για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Τα λεγόμενα προφίλ χρήσης δημιουργούνται από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να τοποθετήσετε διαφημίσεις μέσα και έξω από τις πλατφόρμες που πιστεύεται ότι αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά σας. Για το σκοπό αυτό, τα cookie χρησιμοποιούνται γενικά στην τελική σας συσκευή. Η συμπεριφορά των επισκεπτών και τα ενδιαφέροντα των χρηστών αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο στ. GDPR για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, τα οποία υπερισχύουν των συμφερόντων μας, με τη βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας (συγκατάθεση) στην επεξεργασία δεδομένων από τους αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. με τη βοήθεια πλαισίου ελέγχου, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. ένα GDPR.
Όσον αφορά τις προαναφερθείσες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων με έδρα στις ΗΠΑ, ισχύουν τα εξής: Για τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια απόφαση επάρκειας. Αυτό πηγαίνει πίσω στην ασπίδα προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε εδώ ένα τρέχον πιστοποιητικό για την αντίστοιχη εταιρεία.
Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων από τους παρόχους στις σελίδες τους, καθώς και μια επιλογή επικοινωνίας και οι επιλογές δικαιωμάτων και ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας, και ιδίως οι επιλογές αντιρρήσεων, μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου των παρόχων που συνδέονται παρακάτω. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ από κοινού υπεύθυνων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 26 του GDPR, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Επιλογή αντίθεσης (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads


8. Αποστολή υπενθυμίσεων αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανατρέξτε στην υπενθύμιση από την Trustpilot
Εάν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτό κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγγελία σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Σ.Ι. ένα GDPR, θα στείλουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην Trustpilot A / S, Pilestræde 1, 58, 5 Κοπεγχάγη, Δανία (https://de.trustpilot.com/), ώστε να σας στείλουν μια υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στέλνει.

Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω ή απευθείας στην Trustpilot A / S.

9. Επιλογές επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας

Ως θύμα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
σύμφωνα με το άρθρο 15 GDPR, το δικαίωμα να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεστε από εμάς, στο βαθμό που καθορίζεται σε αυτά.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αμέσως τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει σε εμάς, εκτός εάν πρόκειται για περαιτέρω επεξεργασία
- να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης ·
- να εκπληρώσει μια νομική υποχρέωση ·
- για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
- να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικές αξιώσεις
απαιτείται ·
σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στο μέτρο του δυνατού
- η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς.
- η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αρνείστε να την διαγράψετε.
- δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπίσετε νομικές αξιώσεις, ή
- έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη μεταφορά σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.
σύμφωνα με το άρθρο 77 του GDPR το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή της συνήθους κατοικίας ή εργασίας ή της έδρας της εταιρείας σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, πληροφορίες, διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή δεδομένων, καθώς και ανάκληση συγκατάθεσης ή αντίρρηση σε συγκεκριμένη χρήση δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο αποτύπωμα.

 

10. Δικαίωμα αντικρούσεως

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, όπως εξηγείται παραπάνω, για να διαφυλάξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία υπερισχύουν των συμφερόντων μας, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε αυτήν την επεξεργασία με αποτέλεσμα για το μέλλον. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε μόνο αν υπάρχουν λόγοι που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Αφού ασκήσετε το δικαίωμά σας να διατυπώσετε αντιρρήσεις, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας που υπερκαλύπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή αν η επεξεργασία του ισχυρισμού, Εξυπηρετεί έννομες αξιώσεις.

Αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία είναι για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.